PolazakDolazakCijena karte
jedan pravac
Cijena
povratne karte
Novi Grad
21:15h
Beograd
05:30h
88,00 KM77,00 KM
Prijedor
22:00h
Beograd
05:30h
84,00 KM74,00 KM
Banja Luka
23:00h
Beograd
05:30h
80,00 KM70,00 KM
Prnjavor
24:45h
Beograd
05:30h
69,00 KM60,00 KM
Derventa
00:15h
Beograd
05:30h
59,00 KM52,00 KM
Modrića
01:00
Beograd
05:30h
51,00 KM44,00 KM
Brčko
02:15
Beograd
05:30h
38,00 KM34,00 KM
Bijeljina
03:00
Beograd
05:30h
28,00 KM25,00 KM
PolazakDolazakCijena karte
jedan pravac
Cijena
povratne karte
Beograd
14:00h
Bijeljina
16:15h
28,00 KM25,00 KM
Beograd
14:00h
Brčko
17:15h
38,00 KM34,00 KM
Beograd
14:00h
Mordića
18:30h
51,00 KM44,00 KM
Beograd
14:00h
Derventa
19:40h
59,00 KM52,00 KM
Beograd
14:00h
Prnjavor
20:20h
69,00 KM60,00 KM
Beograd
14:00h
Banja Luka
20:50h
80,00 KM70,00 KM
Beograd
14:00h
Prijedor
21:40
84,00 KM74,00 KM
Beograd
14:00h
Novi Grad
22:30
88,00 KM77,00 KM